poslání společnosti | CENTES Sezimovo Ústí, a.s.

CENTES Sezimovo Ústí, a.s. je vlastníkem a provozovatelem tepelných rozvodů tepla, výměníkových stanic a domovních předávacích tepla stanic v lokalitě Sezimovo Ústí II. Systém dodávky tepla  je  tzv. „Tepelné hospodářství" a zajišťuje nepřetržitou dodávku tepla pro obyvatele 1970 bytů, rodinných domů, mateřských, základních  a středních  škol, firem a dalším nebytovým zákazníkům společnosti.

Tepelný výkon celé soustavy tepelného hospodářství je 20 MW a délka potrubních  tras rozvodů  tepla ve městě je celkem 11,7 km. Tepelná energie je nakupována od společnosti C-Energy Planá s.r.o. a společností dál distribuována jednotlivým zákazníkům po sítích tepelných rozvodů.

CENTES Sezimovo Ústí, a.s.  usiluje o spokojenost svých zákazníků : Toho se snaží dosáhnout spolehlivou a ekonomickou dodávkou tepla do všech odběrných míst a péčí řádného hospodáře o distribuční síť a ostatní provozované zařízení.

 

Oznámení o změně provozovny

CENTES Sezimovo Ústí, a.s. oznamuje všem zákazníkům a obchodním partnerům společnosti změnu adresy provozovny. Nová adresa provozovny je náměstí Tomáše Bati 664, Sezimovo Ústí 2, 1. patro budovy, vedle pobočky České spořitelny (bývalé prostory policie ČR).

Dálkové vytápění

Popis principu dálkového vytápění včetne výhod, spolehlivosti, bezpečnosti, šetrnosti k živostnímu prostředí se všemi dalšími vysvětleními naleznete na webu: www.naseteplo.cz

CENTES Sezimovo Ústí, a.s. - Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo | www.centes-su.cz | info@centes-su.cz